OSG HengeloConcept Rooster 2014-2015 Untis 2014
HengeloIngangsdatum maandag 13 april 201510-4-2015 11:06

NJA   Nieuwboer, J. v. d.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
TOL
TOL
1)
2
TOL
TOL
1)
3
TOL
TOL
1)
4
TOL
TOL
5
TOL
1)
TOL
6
TOL
1)
TOL
7
TOL
8
TOL
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) TIB, lwt, 43-GC G4LWT   1-53          
  NJA                
Untis 2014         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2013 Nieuw Rooster 2014-2015 No.5.2