OSG HengeloRooster 2016-2017 Untis 2016
HengeloIngangsdatum maandag 27 februari 201717-2-2017 13:28

NJA   Nieuwboer, J.v.d.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
2
1)
6)
3
1)
2)
4
5)
7)
5
3)
1)
6
7
8)
8
4)
9
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) HEI, zwb, 41-GC G4ZWK   1-49          
  NJA                
2) TIB, re, 43-GC G4LWT   1-49          
  NJA                
3) HEI, zwb, 42-GC G4ZWK   1-49          
  NJA                
4) HEI, lob, 42-GC G4ZWK   1-49          
  NJA                
5) HMY, z&w, 41-GC G3ZWK   1-49          
  NJA                
6) HMY, z&w, 42-GC G3ZWK   1-49          
  NJA                
7) TIB, lwt/bb, 43-GC G4LWT   1-49          
  NJA                
8) TIB, lwt/bb, 43-GC G4LWT   1-49          
  NJA                
Untis 2016         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2016 Nieuw Rooster 2016-2017 periode 2 No.2.6