OSG HengeloConcept Rooster 2014-2015 Untis 2014
HengeloIngangsdatum maandag 03 November 201431-10-2014 7:36

NJA   Nieuwboer, J. v. d.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
TOL
TOL
2
TOL
TOL
3
TOL
TOL
4
TOL
TOL
G3LWT lwt
43-GC
5
TOL
G3LWT lwt
43-GC
6
TOL
TOL
7
TOL
G3LWT lwt
43-GC 1)
8
TOL
G3LWT lwt
43-GC 1)
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) NJA, lwt, 43-GC G3LWT, G4LWT   1-53          
Untis 2014         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2013 Nieuw Rooster 2014-2015 No.3.4