OSG HengeloFinal Rooster 2015-2016 Untis 2015
HengeloIngangsdatum maandag 24 augustus 201527-8-2015 12:26

NJA   Nieuwboer, J. v. d.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
1)
1)
1)
2
3
ret
ret
4
TOL
5
TOL
6
TOL
7
8
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) TIB, lwt, 43-GC G4LWT   1-52          
  NJA                
Untis 2015         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2015 Nieuw Rooster 2015-2016 No.1.1