OSG HengeloConcept Rooster 2014-2015 Untis 2014
HengeloIngangsdatum maandag 11 mei 201521-5-2015 12:52

KHE   Koopman, H. H.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
2
3
G1A te
24-GC
4
G3TL ma1
24-GC
G3TL ma1
24-GC
5
G3BWK ma1
24-GC 1)
G3HAK ma1
24-GC 3)
G1A te
24-GC
6
rt
12-GC
G3BWB ma1
24-GC 2)
G3HAK ma1
24-GC 3)
7
G3BWB ma1
24-GC 2)
G3BWK ma1
24-GC 1)
8
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tijd Lesweek Lln Tekst Cluster Regeltekst-2 Leerlingengroep
1) KHE, ma1, 24-GC G3BWK, G3ELK   1-53           2) KHE, ma1, 24-GC G3BWB, G3ELB, G3HAB, G3ZWB   1-53          
                    3) KHE, ma1, 24-GC G3HAK, G3ZWK   1-53          
Untis 2014         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis Roostersoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e Untis 2013 Nieuw Rooster 2014-2015 No.5.3